Toiminta

Marjalan asukasyhdistys edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja esteettömyyttä sekä asuin- ja ympäristöviihtyvyyttä Marjalan kaupunginosassa. Asukasyhdistys toimii yhteistyössä Joensuun kaupungin, oman alueen koulun, päiväkodin ja muiden sidosryhmien kanssa.Hallinto

Marjalan asukasyhdistys ry:n hallituksena toimivan toimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi  kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä neljästä neljääntoista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu vuosittain 10-15 kertaa.

Hallitus 2022
 
Arina Kyläkorpi
puheenjohtaja
Tiina Mertanen
varapuheenjohtaja
Irina Uski
sihteeri
Heikki Huovelin
jäsen
 
Virpi Krohns
jäsen
 
Taisto Peuhkurinen
jäsen
 
Jaana Puranen
jäsen
 


Talous

Marjalan asukasyhdistys saa varoja toimintaansa mm. Joensuun kaupungilta iltapäiväkerho-, kohde- ja toimintaryhmäavustuksina, kerhojen osallistumismaksuista sekä tapahtumien pääsylippu-, arpajais- ja buffettituloista.

 
 

© Marjalan asukasyhdistys ry 2022